E110 żółcień pomarańczowa

E110 żółcień pomarańczowa
Proszek lub granulat o ciemnym pomarańczowo-czerwonym odcieniu w opakowaniach handlowych 1 lub 25 kg netto. Po rozpuszczeniu jasny odcień od żółtego do pomarańczowego w zależności od koncentracji.
Wytrzymałość na wysoką temperaturę jest dobra do około 205°C. Wytrzymałość na światło jest umiarkowanie dobra. Odporność żółcieni pomarańczowej na pH pomiędzy 3 a 8 jest dobra. Przy wysokim pH odcień jest czerwonawy. Odcień jest stabilny w kwaśnych warunkach ale w 10% roztworze wodorotlenku sodu wykazuje lekki zanik. Kolor jest stabilny w obecności kwasu benzoesowego ale wykazuje znaczny zanik w 1% kwasie askorbinowym i dostrzegalny zanik przy 25 ppm i powyżej dwutlenku siarki. Barwnik może wytrącać się z roztworu w obecności jonów wapnia, w ten sposób może zanikać. Oferujemy również odmianę żółcieni pomarańczowej bardziej odporną na obecność wapnia. Rozpuszczalność w wodzie przy 25°C wynosi 19% a przy 60°C jest 20%. Rozpuszczalność w 20% etanolu wynosi około 20% przy 25°C i 60°C. Rozpuszczalność w glikolu propylenowym wynosi 2,2%. Żółcień pomarańczowa jest nierozpuszczalna w olejach roślinnych. Klasyfikacja międzynarodowa: CAS 2783-94-0 / C.I. 15985.
Ta witryna używa plików cookies w celach statystycznych.