E102 tartrazyna

E102 tartrazyna

Tartrazyna barwnik spożywczy żółty syntetyczny Oferujemy barwnik syntetyczny spożywczy dla producentów żywności: Tartrazyna E102 - ten barwnik można u nas zamówić w opakowaniach 1 kg i 25 kg, sprzedaż hurtowa.

Po rozpuszczeniu tartrazyna ma kolor jasno-żółty, cytrynowy. Suchy proszek i granulat tartrazyny mają odcień pomarańczowy.

Wytrzymałość tartrazyny na ciepło jest doskonała do około 105°C i bardzo dobra do 205°C. Wytrzymałość na światło jest dobra. W normalnym pH odcień produktów jest stabilny. Kolor jest stabilny w warunkach kwaśnych, ale zanika w 10% roztworze wodorotlenku sodu. W wysokim pH odcień zaczerwieni się. Ma dobrą odporność na utlenianie ale zaniknie w obecności 1% kwasu askorbinowego i przy poziomach powyżej 25 ppm dwutlenku siarki.

Rozpuszczalność w wodzie przy 25°C i 60°C wynosi 20%. Rozpuszczalność w 20% etanolu przy 25°C wynosi około 10%, przy 60°C wynosi około 14%. Tartrazyna jest nierozpuszczalna w 100% etanolu przy 25°C, przy 60°C rozpuszczalność jest mniejsza niż 0,001%. Rozpuszczalność tartrazyny w glikolu propylenowym wynosi około 6,5%. Jest nierozpuszczalna w olejach roślinnych.

Klasyfikacja międzynarodowa: CAS 1934-21-0 / C.I. 19140.

Ta witryna używa plików cookies w celach statystycznych.